Till dig som ska flytta till ett av våra familjehem

Till dig som ska flytta till ett av våra familjehem

Välkommen till oss!

Här finns information för dig som ska flytta till ett av våra familjehem.

Ditt familjehem har i uppdrag av socialtjänsten att ta emot dig i sitt hem för att stötta dig i din vardag och i din utveckling. Familjehemmet har uppdraget via oss på FaIRO som bedriver förstärkt familjehemsvård.

Ditt familjehem kommer få en konsulent, som har till uppgift att handleda dem i deras roll som familjehem. Konsulenten samordnar din placering gentemot socialtjänsten som är FaIRO:s uppdragsgivare. Familjehemskonsulenten kommer träffa dig och ditt familjehem regelbundet för att följa upp din placering och målen i din genomförandeplan.

Om det ingår i vårt uppdrag så kommer du också få en egen coach, en kontaktperson, som kommer träffa dig i veckorna och finnas för dig där du behöver stöd. Coachen samarbetar med ditt familjehem och konsulent.

FaIRO:s värdegrund vilar på alla människors lika värde. Våra värdeord är RESPEKT, OMTANKE och STRUKTUR. Det är vår kompass, vägledande i allt vi gör. 

Ömsesidig respekt är grundläggande för oss och det är viktigt att Du känner dig trygg och delaktig i Din situation.