Välkommen till ALLIANS-GRUPPEN För varje ungdoms framtid

Inom Allians-Gruppen, är vår vision djupt rotad i en enkel sanning: varje ungdom förtjänar en trygg och kärleksfull start i livet. Vi har förenats under detta paraply för att skapa en stöttande och hjälpsam vårdkedja inom den öppna ungdomsvården.

FaIRO, vår familjehemsvård, är en viktig komponent i vår mångsidiga vårdkedja. Vi knyter samman hjärtan och hem för att skapa varaktiga relationer som ger de ungdomar som behöver det mest en kärleksfull och stabil miljö.

Öppenvården erbjuder stöd och hjälp till unga i åldern 16–20 år som är placerade på våra stödboenden och familjehem. Det är en icke-institutionell behandling där ungdomarna bor i egna lägenheter eller familjehem och får stöd från professionella inom öppenvården. Syftet är att adressera fysiska, psykiska och sociala, eller andra problem som påverkar deras liv och välbefinnande, såsom ångest, trauma, skolproblem eller familjeproblem.

INRIKTNING OCH MÅL

INRIKTNING OCH MÅL

FaIRO är en verksamhet baserad i Uppsala med inriktning på konsulentstödd förstärkt familjehemsvård med coach som förstärkt stöd till den unge. Vi tillhandahåller även öppenvårdsuppdrag med kontaktperson coach.
FaIRO tar främst emot barn och unga i åldern 12-21 år där det finns en social problematik kring NPF-diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk och en kriminell livsstil.

FaIRO tar emot både  SoL- och LVU-placering.​FaIRO:s familjehem finns främst i Uppsala län. Familjehemmen har olika familjesammansättning, kompetens och boendemiljö.

FaIRO tillsätter en coach till varje placerad ungdom. Coachen är en förstärkning till placeringen och bildar ett nätverk tillsammans med familjehem och familjehemskonsulent.

FaIRO AB har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

FaIRO´s värdeord; respekt, omtanke och struktur

Starkt team för välfungerande placering

Samarbete med kommuner från norr till söder med familjehem i Uppsala län med omnejd