Välkommen till ALLIANS-GRUPPEN

Välkommen till ALLIANS-GRUPPEN

För varje ungdoms framtid

Inom Allians-Gruppen, är vår vision djupt rotad i en enkel sanning: varje ungdom förtjänar en trygg och kärleksfull start i livet. Vi har förenats under detta paraply för att skapa en stöttande och hjälpsam vårdkedja inom den öppna ungdomsvården. 

FaIRO, vår familjehemsvård, är en viktig komponent i vår mångsidiga vårdkedja. Vi knyter samman hjärtan och hem för att skapa varaktiga relationer som ger de ungdomar som behöver det mest en kärleksfull och stabil miljö. 

Öppenvården erbjuder stöd och hjälp till unga i åldern 16-20 år som är placerad på våra stödboenden och familjehem. Det är en icke-institutionell behandling där ungdomarna bor i egna lägenheter eller familjehem och får stöd från professionella inom öppenvården. Syftet är att adressera fysiska, psykiska och sociala, eller andra problem som påverkar deras liv och välbefinnande, ssom ångest, trauma, skolproblem eller familjeproblem. 

Allviken och Östagården representerar våra kärnverksamheter inom HVB-vård, och här skapar vi en omsorgsfull och utvecklande miljö där ungdomar kan blomstra. Genom stöd och samhörighet, hjälper vi dem att bygga sina egna broar mot en ljusare framtid. 

Ålby, vårt stödboende, är ett tryggt hem för ungdomar som står på tröskeln till självständighet. Vi står vid deras sida och ger dem de färdigheter och resurser de behöver för att lyckas i världen där ute. 

Allians-Gruppen är inte bara ett namn; det är vår kallelse och vårt löfte. Våra värdeord – Respekt, Omtanke och Struktur (R.O.S) – är vår kompass, vägledande i allt vi gör. Vi är en gemenskap av människor som delar en vision om att stötta, vårda och hjälpa varje ungdom att upptäcka sin fulla potential. Vårt namn, med kors-tecknet, symboliserar vår övertygelse om att tillsammans är vi starkare, och “Allians” är vår gemensamma sammanslutning. Tillsammans bygger vi en framtid där varje ungdom har möjligheten att form sin egen resa och förverkliga sina drömmar.

INRIKTNING OCH MÅL

INRIKTNING OCH MÅL

FaIRO är en verksamhet baserad i Uppsala med inriktning på konsulentstödd förstärkt familjehemsvård med coach som förstärkt stöd till den unge. Vi tillhandahåller även öppenvårdsuppdrag med kontaktperson coach.
FaIRO tar främst emot barn och unga i åldern 12-21 år där det finns en social problematik kring NPF-diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk och en kriminell livsstil.

FaIRO tar emot både  SoL- och LVU-placering.​FaIRO:s familjehem finns främst i Uppsala län. Familjehemmen har olika familjesammansättning, kompetens och boendemiljö.

FaIRO tillsätter en coach till varje placerad ungdom. Coachen är en förstärkning till placeringen och bildar ett nätverk tillsammans med familjehem och familjehemskonsulent.

FaIRO AB har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

FaIRO´s värdeord; respekt, omtanke och struktur

Starkt team för välfungerande placering

Samarbete med kommuner från norr till söder med familjehem i Uppsala län med omnejd