Till dig som funderar på att bli familjehem

Till dig som funderar på att bli familjehem

Välkommen till oss

Att vara familjehem är spännande och givande med nya utmaningar och kunskaper. Som familjehem tar ni emot ett barn eller en ungdom i ert hem för att leva och bo tillsammans med er, på samma villkor som alla andra i familjen. Ni som familjehem är basen i den unges tillvaro.

 

Vi på FaIRO finns som stöd för er i ert uppdrag som familjehem. Vi erbjuder en familjehemskonsulent, som har till uppgift att handleda er som familj i uppdraget. Därutöver har vi tillgång till coacher som arbetar direkt mot ungdomen, i de uppdrag där det finns behov. 

FaIRO erbjuder familjehem och coacher utbildning i Socialstyrelsens grundutbildning “Ett hem att växa i”.

FaIRO: s värdegrund vilar på alla människors lika värde. Våra värdeord RESPEKT, OMTANKE och STRUKTUR är vår kompass, vägledande i allt vi gör.  

För oss på FaIRO står alltid barnens och de ungas bästa i centrum. Vårt uppdrag präglas av att ge unga en chans i livet.  

Förståelse och ömsesidig respekt mellan alla parter är grundläggande och en nödvändighet för nå tillit och förtroende, och därmed ha bra förutsättningar för att en familjehemsplacering ska bli lyckad.  Vi stöttar er i att bemöta den unge på ett sätt så vi tillsammans kan nå de uppsatta målen. 

Vi ser fram emot att höra från dig!

För att bli familjehem behöver man först genomgå en utredning och bli godkänd.

En familjehemsutredning syftar till att bedöma om en familj är lämpad att ha ett uppdrag. 

En familjehemsutredning omfattar flera hembesök, djupintervju och referenstagning.

Registerutdrag från följande instanser inhämtas;

Polisens misstanke- och belastningsregister

Försäkringskassan

Kronofogdemyndigheten

Socialtjänsten

Om ni som familj är intresserade av att ha ett uppdrag som familjehem rekommenderar vi att ni först funderar och tar ställning kring följande;

Stabilitet

Du/ni bör inte ha några större planerade förändringar inom närmsta tiden, till exempel förändring av boendesituation, nytt arbete, utökning av familjen eller liknande.

Tillgäng
lighet

Flexibilitet och tillgänglighet är en viktig del av familjehemsuppdraget. Det måste finnas känslomässigt utrymme och engagemang. Det krävs också ett tidsutrymme för möten med tex socialtjänst, familjehemskonsulent, skola och sjukvård.

Bostad

Du/ni måste kunna erbjuda ett eget sovrum till den unge som är fullt möblerat, funktionellt och ombonat.

Ekonomi

En grundläggande ekonomisk stabilitet är viktig.