Vad händer i vår verksamhet?

FaIRO söker familjehem i Uppsala län med omnejd. Vi strävar efter en bredd av varierande erfarenhet, kompetens och sammansättning på familjer, för att kunna bemöta efterfrågan från socialtjänsten på bästa sätt.

Drivs Du av ett engagemang för ungdomar och vill ge stöd till någon att växa och utvecklas? Uppskattar Du att arbeta i team?

FaIRO´s familjehemskonsulenter har i maj månad gått Rädda Barnes utbildning i Trauma medveten omsorg (TMO). Vi ser att detta är en viktig kunskap i vårt handledningsarbete med våra familjehem, då trauma är vanligt förekommande hos placerade barn - och ungdomar.

FaIRO:s familjehemskonsulenter har nyligen examinerats vid Ersta Sköndal Bräcke i handledning med inriktning mot arbete med familjehem.